Recomandăm echipamentele de lucru și protecție WINMAN ISO 9001.
SECURITY WORK EXPERT ACASĂ OFERTĂ SERVICII LEGISLAȚIE CONTACT
SECURITATEA, SĂNĂTATEA în MUNCĂ și PSI
PREVEDERI LEGALE
 • DECIZIE nr. 1042 din 13 noiembrie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 lit. f) și j) și ale art. 20 alin. (1) și (2) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 • HOTĂRÂRE nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă
 • HOTĂRÂRE nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă
 • HOTĂRÂRE nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
 • HOTĂRÂRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 • HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
 • HOTĂRÂRE nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare
 • HOTĂRÂRE nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive
 • HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă
 • HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă
 • HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
 • HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă
 • HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
 • HOTĂRÂRE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 • HOTĂRÂRE nr. 37 din 16 ianuarie 2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor
 • HOTĂRÂRE nr. 119 din 5 februarie 2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a mașinilor industriale
 • HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor
 • HOTĂRÂRE nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată și pentru salariații temporari încadrați la agenți de muncă temporară
 • HOTĂRÂRE nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă
 • HOTĂRÂRE nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă
 • LEGE nr. 320 din 26 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.
  108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
 • LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor (actualizată până la data de 18 septembrie 2006*)
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă
 • METODOLOGIE din 21 mai 2007 privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu
 • NORMATIV din 25 aprilie 2007 privind organizarea activității de intervenție și salvare la unități industriale cu pericol potențial de emisii de gaze toxice și/sau explozive
 • NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de apărare împotriva incendiilor
 • NORME METODOLOGICE din 19 octombrie 2007 privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora
 • ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM
 • ORDIN nr. 10 din 9 ianuarie 2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformității mașinilor industriale
 • ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
 • ORDIN Nr. 187 din 15 aprilie 1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și sănătate în muncă
 • ORDIN nr. 753 din 16 octombrie 2006 privind protecția tinerilor în muncă
 • REGULAMENT din 14 februarie 2007 privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență voluntare/private
 • REGULAMENT din 23 martie 2007 privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului și/sau a realizării lucrării pentru șantiere temporare ori mobile
Website realizat de Extatica Design. Valid XHTML 1.0 și CSS.