Recomandăm echipamentele de lucru și protecție WINMAN ISO 9001.
SECURITY WORK EXPERT ACASĂ OFERTĂ SERVICII LEGISLAȚIE CONTACT
SECURITATEA, SĂNĂTATEA în MUNCĂ și PSI
SERVICII GARANTATE
SECURITATEA și SĂNĂTATEA în MUNCĂ
 • identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă;
 • elaborarea și actualizarea planului de prevenire a accidentelor și protecția muncii;
 • elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și aplicarea reglementărilor de sănătatea, securitatea și protecția muncii;
 • întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul SSM și PSI;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unitătii.
PREVENIREA și STINGEREA INCENDIILOR
 • elaborarea a instrucțiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor;
 • instruirea, pregătirea și verificarea lucrătorilor din punct de vedere PSI;
 • întocmirea documentelor de apărare împotriva incendiilor;
 • completarea fișelor individuale de PSI.
PROTECȚIA MEDIULUI
 • întocmirea programului de urmărire și combatere a poluării;
 • coordonrea întocmirii situațiilor și analizelor pe probleme de mediu;
 • verificarea modului în care sunt gestionate deșeurile (colectarea, transportul, depozitarea și reciclare/valorificare);
 • realizarea măsurilor de protecție a factorilor de mediu;
 • participarea în mod activ la prevenire și combaterea poluării.
Website realizat de Extatica Design. Valid XHTML 1.0 și CSS.