Recomandăm echipamentele de lucru și protecție WINMAN ISO 9001.
SECURITY WORK EXPERT ACASĂ OFERTĂ SERVICII LEGISLAȚIE CONTACT
SECURITATEA, SĂNĂTATEA în MUNCĂ și PSI
ÎN AVANTAJUL TĂU!
PACHET MINIM

Deoarece încercăm în permanență să oferim servicii avantajoase clienților noștri, acest pachet vine în întâmpinarea societăților nou înființate sau celor cu un număr redus de angajați și asigură minimul de acoperire în cazul unui control I.T.M. (Inspectoratul Teritorial de Muncă) sau al unui accident de muncă. Pachetul minim cuprinde următoarele servicii:

 • instructajul introductiv general;
 • instructajul la locul de muncă;
 • teste de verificare a cunoștințelor;
 • fișa riscurilor.
PACHET STANDARD

Pachetul standard se adresează societăților cu un număr mediu de angajați și asigură documentația completă în conformitate cu cerințele legislației actuale, instruirea și verificarea periodică a angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă și PSI. Pachetul standard cuprinde următoarele servicii:

 • instructajul introductiv general;
 • instructajul la locul de muncă;
 • teste de verificare a cunoștințelor;
 • fișa riscurilor;
 • elaborarea de instrucțiuni proprii;
 • plan de prevenire și protecție;
 • GRATUIT: asistență în caz de control I.T.M. și în caz de accident de muncă.
PACHET COMPLET

Pachetul complet are ca a scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă și asigură documentația completă în conformitate cu ultimele reglementări legislative din domeniu. Acest pachet cuprinde toate serviciile următoare:

 • identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, (executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă, echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru) și stabilirea măsurilor tehnice, organizatorice și sanitare specifice;
 • elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
 • elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
 • stabilirea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;
 • instruirea introductiv generală de securitatea muncii, precum și testarea cunoștințelor, completarea fișelor individuale de securitatea muncii;
 • instruirea conducătorilor de locuri de muncă privind organizarea activității de securitate și sănătate în muncă la nivel de societate;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;
 • întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent (unde este cazul);
 • stabilirea și întocmirea evidenței zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute de lege;
 • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
 • întocmirea listelor cu meseriile și profesiile prevăzute de legislatia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor (unde este cazul);
 • întocmirea listelor cu posturile de lucru al cărui personal necesită examene medicale suplimentare (unde este cazul);
 • întocmirea listei cu posturile de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic (unde este cazul);
 • identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
 • informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție;
 • elaborarea deciziilor interne de organizare a activității de securitate și sănătate în muncă impuse de lege;
 • cercetarea accidentelor de muncă ce au produs incapacitate temporară de muncă;
 • asigurarea materialelor și mijloacelor tehnice pentru informare și instruire (tematici, broșuri, filme, materiale de propagandă, cameră video, calculator, videoproiector, etc);
 • stabilirea clauzelor privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
 • GRATUIT: asistență în caz de control I.T.M. și în caz de accident de muncă.

IMPORTANT: Instructajului introductiv general se execută în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului iar documentația se predă în termen de 10~20 de zile pentru a fi în legalitate în cazul unui control I.T.M. (Inspectoratul Teritorial de Muncă) sau al unui accident de muncă. Prețurile sunt stabilite în funcție de obiectul de activitate, de numărul angajaților și de riscurile de accidentare prezente la locul de muncă.

Website realizat de Extatica Design. Valid XHTML 1.0 și CSS.